Obálka

Perfektní Rodinné služby

Nastal nám skoro neřešitelný problém a my (jako rodina) přemýšleli, kdo by nám mohl pomoci. Totiž můj manžel měl jezdit každý den, a to 7-8 týdnů, do Prahy do nemocnice na ozařování. A tady to nastalo: jak to každý den a tak dlouhou dobu vymyslet a vyřešit. Mysleli jsme, že by mohla pomoci Taxi-služba nebo sousedé a přátelé a samozřejmě někdo z rodiny. Ale je to příliš dlouhá doba, a tak se to nedařilo skloubit. Až dcera přišla s tím, že existují „Rodinné služby“ pana Jiřího Brabce se sídlem v Rakovníku, v Kuštově ulici (bývalá budova vojenské správy). Obrátili jsme se tedy na něho a ejhle, za pár minut bylo všechno jasné. Moc vlídně a s velkým pochopením naši velkou starost vyřešil. Žádné překážky mu nebyly obtížné.

Už jezdí každý den pět neděl k naší velké spokojenosti. Má sanitku, a tak manžel má i velké pohodlí. Může si sednout, ale po výkonu i lehnout, a co hlavně, má tam teplo a řidiče pana Schoře jako vlídný, odpovědný a slušný doprovod. To se moc nevidí, ale nám se tyto „Rodinné služby“ pana Brabce osvědčily a moc pomohly.

Podáním ruky pan Schoř muže přivítá a zase podáním ruky, když ho přiveze, se s ním rozloučí A tak se to opakuje už šestý týden.

Prosím, pochvalte tuto službu ve Vašem týdeníku „Raport“. Když se dostanete do takové situace jako my – obraťte se s plnou důvěrou na „Rodinné služby“ pana Jiřího Brabce. Určitě nebudete zklamáni.

Miluše a Václav Koňákovi, Chrášťany

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.