Obálka

Vyhodnocení bezpříspěvkových dárců krve

Dne 2. 12. 2009 se opět sešli v obřadní síni v historické budově Městského úřadu v Rakovníku několikanásobní bezpříspěvkoví dárci krve především z Rakovníka a okolí, aby za 40, 20 a 10 bezpříspěvkových odběrů krve převzali ocenění ČČK – Plakety prof. MUDr. Jana Janského.

Český červený kříž udělil dárcům krve 6 zlatých medailí (za 40 odběrů krve), 13 stříbrných (za 20 odběrů) a 12 bronzových (za 10 odběrů).

Dále jsme pak prvně letos obdarovali i dárce za 100 odběrů a více (do 120 pak již dostávají Zlatý kříž ČČK 2. třídy v Praze), protože i jich si velice vážíme.

Dárci ještě obdrželi od OS ČČK potravinové poukázky v hodnotě 700 Kč, 600 Kč a 500 Kč na nákup zboží v potravinách „U Lutovských“, od VZP též všichni zúčastnění dostali dárky. Byla zde i zástupkyně zdravotní pojišťovny Metal-Aliance, která své pojištěnce obdarovala poukazy a diplomy. Slavnostní ocenění a předání darů organizoval Oblastní spolek Českého červeného kříže Rakovník spolu s partnerem SBS Zero, s.r.o. a hlavním sponzorem Procter and Gamble.

Dárcům patří dík nejen těch, kterým pomohli, ale celé společnosti. To nejmenší, co pro ně můžeme udělat, je vyjádřit jim úctu, protože jejich ochota darovat nejcennější tekutinu, kterou máme, je projevem humánního vztahu k ostatním lidem.

MUDr. Jana Vlková, OVR a OS ČČK Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.