Obálka

Ad glosář o trhovcích

V minulém glosáři „Trhovcům úleva. A místním?“ bylo uvedeno, jak radní přijali protikrizové opatření a snížili trhovcům nájemné. K nedorozumění přispěl již článek „Trhovce trápí krize“, z něhož někteří živnostníci usoudili, že trhovci budou platit pouze polovinu. V prvé řadě je nutno uvést, že jde o objektivizaci nájmu nikoliv o protikrizové opatření. V původní smlouvě bylo stanoveno roční nájemné, které bylo splatné každý měsíc bez ohledu na počet stánků. Nájem se vybíral dokonce i v měsících, kdy se trhy nekonaly. Po nevyhovění žádosti provozovatelů trhů již v březnu, rada celou věc v srpnu přehodnotila a rozhodla o nájmu dle skutečného počtu stánků. Cenu oproti požadavku (300,- Kč) naopak zvýšila na 350,- Kč, tj. více než o inflaci. Oproti tomu poplatky za reklamu a zábor veřejného prostranství se nezvýšily vůbec. Nájmy s inflační doložkou stouply pouze o 5 %, tj. méně než inflace. Takto nastavený systém je pro trhovce spravedlivější a nenutí je neúměrně rozšiřovat počty stánků, sortiment či počet konaných trhů, což je i cíl města. Se závěrem pana novináře o snížení příjmů do městského rozpočtu nelze souhlasit. Dodatek smlouvy je platný k 1. 9. 2009 a téměř tři čtvrtiny „paušálního nájmu“ do městského rozpočtu již přitekly. Může se stát, že město získá od provozovatelů trhů o něco více. Při měsíčním průměru cca 180 stánků to lze i předpokládat. Při nezájmu trhovců by to ovšem znamenalo opak. Rakovnické trhy mají svou tradici a mohou se do nich zapojit i místní prodejci a řemeslníci.

Ing. Zdeněk Nejdl, starosta města Rakovníka

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.