Obálka

Jak jsme slavili Den stromů

Žijeme na samé hranici CHKO Křivoklátsko a v poslední době se usilovně jedná o možnosti vyhlásit na tomto území Národní park. Mezi lidmi se šíří různé nepravdy, proto jsme se rozhodli v rámci oslav Dne stromů zorganizovat přednášku a besedu na téma – Proč místo CHKO Křivoklátsko Národní park – dne 22. 10. 09. Přednášejícím byl RNDr. Petr Hůla, vedoucí správy CHKO Křivoklátsko.

Doktor Hůla posluchačům obšírně vysvětlil, že zřízení Národního parku je státním zájmem, že Národní park má v rámci CHKO zaujmout asi 102 km2 – z 630 km2, a to v převážně zalesněné krajině s pouze jedinou obcí, kterou je Karlova Ves. Poukázal na výhody zřízení Národního parku: zlepší se přístup k finančním podporám, zvýší se atraktivita území pro zahraniční návštěvníky, předpokládá se nárůst pracovních příležitostí, stávající síť turistických cest zůstane zachována, v lesích bude hospodařit Správa NP. Doktor Hůla trpělivě odpovídal na dotazy přítomných a všechny přesvědčil, že není důvod k obavám v souvislosti se zřízením Národního parku na území Křivoklátska.

Další oslavnou akcí našeho spolku ke Dni stromů byla exkurzní vycházka, dne 31. října, do samotného „srdce“ CHKO Křivoklátska. Opět se nás ujal pan doktor Hůla. Naše cesta začala Karlovou Vsí, směrem na Vysoký kopec. Cestou jsme díky úžasným vyhlídkám obdivovali malebnost krajiny, meandry Berounky zaříznuté mezi kopci a skalami, podzimní barevnost lesů. Šli jsme kolem zbytků milířů, hodnotili jsme dubiny, které se samy obnovily z pařezů, ale i problém s obnovou současných listnatých lesů, kvůli okusu zvěří. Zastavili jsme se na hradě Týřov a pak nás čekalo romantické údolí Úpoře s četnými brody. Plni nádherných dojmů jsme se po pěti aktivně strávených hodinách vraceli k domovům. Za okrašlovací spolek

Mgr. Alena Šteigerová, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.