Obálka

Ze Všetat do Skřivaně a zpátky

Na jaře letošního roku podalo Regionální sdružení Křivoklátsko ve spolupráci s Obcí Všetaty žádost o příspěvek z grantového programu ČSOB na obnovení polní cesty ze Všetat na silnici do Skřivaně a uspělo ve výběrovém řízení organizovaném nadací VIA. Cílem předkládaného projektu je nejen obnovení staré polní cesty z vesnice Všetaty, která původně vedla až do Tyter a nyní končí na silnici do obce Skřivaň. Jde také o lepší průchodnost krajiny, obnovení pěší trasy a o vytvoření předpokladů pro zlepšení krajinného rázu.

Na křižovatce mezi obcemi Skřivaň, Tytry a Všetaty byla v loňském roce osazena na původní sloup kopie sochy sv. Isidora za přispění místních obyvatel. Dále vzniká velmi pěkná a občany vřele vítaná tradice – na Boží hod přijíždějí Všetatští zahrát Skřivaňským do zdejšího kostela. V současné době je Boží hod vánoční jediným dnem, kdy se kostel otevírá lidem, a věříme, že takových příležitostí přibude.

Z těchto počinů vznikla i myšlenka přispět k obnovení tradice pěších procházek občanů mezi Všetaty a Skřivaní. Je třeba poděkovat Františku Matějovskému ze Všetat, panu starostovi a celému obecnímu zastupitelstvu obce Všetaty, Správě CHKO Křivoklátsko a všem, kteří přiložili a ještě přiloží ruku k dílu. A nesmím zapomenout ani na vstřícnost pana starosty z Pavlíkova.

Nejhrubší práce jsou už udělány, po obhlídce s Ing. Mouchou ze Správy CHKO byly odstraněny náletové dřeviny, šípkové a trnkové houští, které cestu zarůstalo, a prořezány stromy. Nyní bude potřeba cestu dočistit, to se bude muset udělat ručně. Po zimě pak bude v úpravách pokračováno, a protože je cesta na hřebeni, odkud je krásný výhled na všechny strany, budou zde osazeny lavičky.

Pak už bude na nás, pěších, abychom cestu pěkně prošlapávali, aby nám zase nezarostla, po prořezání je krásně průchodná už teď.

Marie Šindelková, Skřivaň

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.