Obálka

Nejde jen o kanalizaci, ale i o vodu

Starosta Křivoklátu Zdeněk Vajc odvolaný na schůzi zastupitelstva 11. března pěti ze sedmi zastupitelů vydal prohlášení k občanům Křivoklátu. Podstatnou část jeho vyjádření otiskujeme.

„Moje odvolání zasáhne mj. možnost realizace vlastní vody a funkční gravitační kanalizace v obci. Občané mi dali v řádných volbách při mé historicky první kandidatuře do zastupitelstva nejvíce hlasů ze všech kandidátů z důvodu toho, co jsem chtěl v obci udělat. Vzhledem k prostoru v novinách se omezím pouze na problematiku podpisu smlouvy týkající se zajištění vlastní pitné vody pro Křivoklát a udržení stávajících zdrojů pro místní vodovod. Podotýkám, že k mému odvolání došlo 4 měsíce po uvedení do funkce starosty.

Zdroje pitné vody

Stávající vlastní zdroje pitné vody Křivoklátu je třeba doplnit novými zdroji. S tímto se doposud nikdo z předchozích starostů Křivoklátu nevypořádal, stávající litinový přivaděč vody je z roku 1911. Takže dosloužil. Po velkém úsilí a práci hydrogeologa RNDr. J. Kněžka s firmou Provod, za které doposud nenárokoval ani 1 Kč, jsem s touto firmou došel ke shodě, že je možné získat v Křivoklátu nové zdroje vody a vytěžit je.

Vzhledem ke skutečnosti, že na obnovu stávajících zdrojů pitné vody a přivaděčů běží dotační program na SFŽP ČR od 05/2018 (písemně jsem v minulém volebním období městys vyzval, aby se do tohoto programu přihlásili – nic neudělali) s procentem dotace 63,75% uznatelných nákladů (započítávají se i projekty), podepsal jsem smlouvu na zhotovení projektu, zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele a získání a administrace dotace z tohoto programu pro obnovu stávajících zdrojů pitné vody a přivaděče plus projekt na průzkumný vrt nového zdroje.

Vše v souladu s platnou směrnicí pro zadávání veřejných zakázek Křivoklátu. Dodatek č. 6 k Organizačnímu řádu městysu je v souladu se zákonem 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek a zákonem 128/2000 Sb. O obcích a zákonem č.250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech.

Peníze jsou

Na zaplacení mnou podepsané smlouvy v rozpočtu peníze jsou. I sám zastupitel Mgr. Tříska na zasedání zastupitelstva 11. března před hlasováním o mém odvolání konstatoval, že jsem „bohužel nic neporušil“. Podpis této smlouvy ovšem znamená nezávislost Křivoklátu na VSOZČ, které zde chce stavět problematickou tlakovou kanalizaci.

Tento krok – podpis smlouvy na zajištění vlastní vody pro Křivoklát – jsem udělal z důvodu, aby obec a lidé v ní měli vlastní vodu a čekal jsem do okamžiku, kdy je vlastní voda pro Křivoklát realizovatelná.

Nejedná se totiž pouze o kanalizaci, ale i o vodu. Smlouva je přístupná na registru smluvní dotace a končí z pohledu připravenosti Křivoklátu velmi brzy. Rok 2020 je za 9 měsíců a Křivoklát nemá připravenou ani čárku projektu na získání této dotace. Navíc dotace běží do vyčerpání 500 mil Kč a předpokládám, že zastupitelé, co mne odvolali, ví, kolik peněz ještě v této dotaci zbývá a kolik tedy je i času.

Na ZM 26. listopadu 2018 jsem byl hlasováním zastupitelů 7:0 usnesením pověřen: ZM schvaluje pověření starosty k zahájení jednání a kroků na získání prostředků z uvedených programů na obnovu zdrojů a přivaděče pitné vody pro městys Křivoklát. (výzva IV/2018 ; I/2019) Takže jsem plnil usnesení a pět zastupitelů (T. Friebertová, L.Vokounová, J. Povolná, P. Tříska a P. Hájek) mne za to 11. března 2019 odvolalo. Bez projektu nelze nic, dělat průzkumné vrty, ani žádat o dotaci. To bych rád zdůraznil.“

Zdeněk Vajc, Křivoklát

Celý text najdete na stránkách spolku Náš Křivoklát (www.naskrivoklat.cz).

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.