Jak se vám líbí stavba nového obchodního centra na autobusovém nádraží v Rakovníku?


Přihlášení do diskuze

 

Registrace | Zapomněli jste heslo?


Honza Koutecký st.06.02. 2015 06:14:56
Určitě existuje zákon pro projektování kapacity parkoviště? Není to spíš norma ČSN 736110 pro projektévání místních komunikací? na str. 97 této normy (volně přístupná na webu Ministerstva pro místní rozvoj) je vzorec pro výpočet kapacity parkoviště. Mě vyšlo po dosazení cca 68 parkovacích stání, ale neručim za to. Určitě si nejsem jistej správnou volbou koeficientů :). Projektanti to určitě měli správně, jinak by jim to dopravák neposvětil v rámci povolovacích řízení.
Petr Slanař30.01. 2015 10:06:43
Jednoduše: 1) investor a pokud si pamatuji dobře i provozovatel Billy a DM si nevytvořil dostatek míst. Bude muset kontrolovat, aby mu tam neparkovali jiní, než zákazníci. 2) Městská policie bude muset potírat "divoké" parkování podél silnice - protože se nesmí parkovat na zeleni a hlavně musí při parkování zbýt 6m volného místa pro průjezd. S policií bude největší problém, nechává parkovat i v pěších zónách, takže asi její vinou tam bude kolizní a nepřehledná situace 3) Nedostatek parkovacích míst způsobí nedostatek zákazníků. Takže se investor sám potrestá a buď to napraví, nebo bude pykat.
Úředník měl samozřejmě chtít řešení parkování dříve, než to podle bodu 3) udělá trh. Městská policie nesmí nechat problém parkování přerůst do okolí.
Jaromír Tupý30.01. 2015 09:28:55
Existuje zákon, že ke každé nové veřejné stavbě musí projektant i investor počítat se zajištěním parkovacích míst v poměru k účelu stavby. A ani příslušný Strategický plán atd. nesmí tento zákon opomenout.Nebudu spekulovat, jestli je diskutovaná stavba v souladu se Strategickým plánem, ale určitě není v souladu se zákonem to, že takováto stavba, jejímž účelem je rozšíření obchodní činnosti, nepočítá s poměrným rozšířením parkovacích ploch v okolí. Kdo je vinen ? Já nevím.
Honza Koutecký st.30.01. 2015 05:54:42
Tak jsem se do toho strategického plánu začetl a vypadá to, že to rozšíření obchodního centra je nakonec i v souladu s touto koncepcí. Ono je to tam obecně napsané jako v každé koncepci. Nicméně jedním z cílů je posílení centrální části města (sociálních interakcí) na úkor nákupních center na periferiích. Ve stejné kapitole se, ale píše o oslabení centrální části města z hlediska urbanistické struktury. No být úředníkem a přihlížet k tomuhle dokumentu, tak bych to asi taky povolil. Je to v souladu s UPD, obchodní zóna už tam je a jedná se o prakticky o demolici či rozšíření stávajícího objektu DM drogerie.
Jaromír Tupý29.01. 2015 14:24:06
Informace z internetových stránek radnice : veřejné projednávání Strategického plánu rozvoje města Rakovníka do roku 2022" bylo 4.dubna 2013 v Domě Osvěty za minimální účasti občanů.Návrh plánu byl zastupitelstvem schválen na veřejném zasedání 2.prosonce 2013 - opět za minimální účasti občanů - což je v Rakovníku obvyklé.
Jaromír Tupý29.01. 2015 14:03:58
Strategický plán a jeho obsah - to není otázka pro mne, takže odpověď neznám.Také netvrdím, že za povolení zmíněné stavby může samospráva.Ale již název "Strategický plán rozvoje města" napovídá, že neurčuje co bude zítra nebo za týden, ale jak se bude město dlouhodobě vyvíjet a jak bude za 15-20 let vypadat. A pokud nemá samospráva žádnou páku jak přinutit státní správu tuto strategii rozvoje města respektovat, pak nechápu, proč samosprávu vůbec volíme.
Honza Koutecký st.28.01. 2015 12:10:54
a ten strategický plán rozvoje města se nějak promítl do územního plánu? Jsou tam nějaké regulativy (výška, tvar budov, barva střechy, procento staveb občanské vybavenosti vůči okolní zástavbě apod.)? Jakou úlohu má během územního řizení resp. závaznost? . Ono je moc hezký házet vinu na samosprávu, když finální stavební povolení vydává místně příslušný stavební úřad resp. státní správa. Stavební úřad má tyhle věci zohlednit a nebo se s nimi vypořádat v odůvodnění svého rozhodnutí. Což je mimochodem důvod pro přezkum takového rozhodnutí.
Jaromír Tupý24.01. 2015 07:13:54
Rakovník má cca.tři nebo čtyři roky(nevím přesně) tzv. "Strategický plán rozvoje města", jehož úkolem je mimo jiné zabránit takovýmto
obludnostem jako je diskutovaná stavba ,zvláště v historické části města.Buďto je tento dokument pouze cárem papíru, kterým se úřad neřídí, anebo je tak špatně napsaný, že je prakticky k ničemu. Vytvořit základ tohoto Strtegického plánu měl za úkol tehdejší radní Marek Pavlík a tehdejší místostarosta Honza Švácha a měli se k němu vyjádřit občané Rakovníka. Takže něco je špatné v tomto městě královském !
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.