ZDE JE MÍSTO
pro Vaši
REKLAMU

(info o možnostech reklamy)

RAPORT logo
Internetové vydání spravuje firma TComp, spol. s r.o.,

INZERCE:

TComp, spol. s r.o. - pro přechod na firemní WWW stránky, klikněte.
TComp, spol. s r.o.
Hardware & Software
Internet a Intranet
Služby uživatelům

http://shop.tcomp.cz

--ROČNÍK 11  *  ČÍSLO 2

ÚTERÝ  9. LEDNA 2001

Internetové vydání--

[ Zpět na aktuální číslo ]

( Základní informace o týdeníku ) ( Představení redakce ) ( Ceník inzerce v tištěném vydání )
( Objednávky inzerce ) ( Objednávka inzerce : KATALOG SLUŽEB ) ( Informace o reklamě )

V internetovém vydání NAJDETE:

Z MĚSTSKÝCH PENĚZ BYLA HRAZENA I NÁVŠTĚVA EROTICKÉHO KLUBU

RAKOVNÍK. Revizní komise při kontrole výdajů shledala v hospodaření města poněkud nadstandardní útraty, které vnikly při družební návštěvě občana Šakirova z istrijské oblasti. Jak se nám pořadilo zjistit, byly z městských peněz hrazeny dokonce vstupenky a útrata v pražském erotickém klubu Atlas.

KOMENTUJEME ...

O CO ŠLO PŘI LIKVIDACI SHK?

V minulém čísle Raportu jsme informovali o tom, že Ministerstvo kultury ČR zrušilo k 31. 12. 2000 organizaci Státní hrady Křivoklátsko (SHK), která od července roku 1994 spravovala hrady Křivoklát, Krakovec, Točník, Žebrák a Hamousův statek ve Zbečně. Důvodem prý byla snaha naplnit vládní koncepci účinnější péče o památkový fond v České republice. Dnes již bývalá ředitelka SHK Marie Šindelková, která se výraznou měrou na vzniku a šestiapůlletém chodu organizace podílela, má (alespoň podle jejích vyjádření pro tisk) na likvidační akt zcela jiný názor. Podle jejích slov SHK jasně prokázaly svoji ekonomickou soběstačnost a v péči o památkový fond dosahovaly výsledků, jako málokterá jiná instituce podobného zaměření. A to nemluvím o vynikající kulturní a společenské prezentaci. Tu s uznáním museli potvrdit i ministerští úředníci. Jako rozhodující se jeví tři faktory. Za prvé (podle mne ten rozhodující) šlo o to, zbavit organizaci právní subjektivity a s ní spojených rozhodovacích pravomocí včetně prvotní kontroly finančních toků (o peníze jde přeci vždy až v první řadě, ne?!). Za druhé zlikvidovat hmatatelný a jen těžko zpochybnitelný důkaz o tom, že významné památkové objekty lze úspěšně spravovat i mimo rámec Památkových ústavů a konečně za třetí, zbavit se “nepohodlné” a neustále s něčím nespokojené ředitelky. Svědčí o tom i způsob, jakým byla likvidace SHK provedena. Mezi svátky, bez konzultace s kýmkoliv (dokonce ani ne s Památkovým ústavem středních Čech) a s patřičnou ministerskou nabubřelostí. Je pravdou, že vedení SHK poskytlo v poslední době “na chybu číhajícím” ministerským úředníkům několik dobrých záminek. Ve své neústupnosti (věřím, že ve snaze hájit maximálně zájmy SHK) se ředitelka Marie Šindelková pustila do sporu s “mocným” Archeologickým ústavem AV, Stavebním a Obecním úřadem Křivoklát i se samotným Ministerstvem kultury ČR a získala si pověst nekomunikativní a tvrdohlavé osoby. To plus výše uvedené skutečnosti stačilo, aby ministerstvo spustilo akci “kulový blesk”. Že nešlo o nic jiného, dokazuje fakt, že struktura SHK byla začleněna do Památkového ústavu středních Čech “án blok”, ovšem již bez rozhodovacích pravomocí a bez Marie Šindelkové v řídící funkci.

Tomáš Bednařík

Své názory na témata z aktuálního i minulých vydání můžete zasílat na adresu redakce nebo elektronické pošty:
raport@raport.cz


Předchozí vydání:

Ročník 11
rok 2001
__________

č.1(3.1.2001)
__________

Ročník 10
rok 2000
__________

č.1(4.1.2000)
č.2(11.1.2000)
č.3(18.1.2000)
č.4(25.1.2000)
č.5(1.2.2000)
č.6(8.2.2000)
č.7(15.2.2000)
č.8(22.2.2000)
č.9(29.2.2000)
č.10(7.3.2000)
č.11(14.3.2000)
č.12(21.3.2000)
č.13(28.3.2000)
č.14(4.4.2000)
č.15(11.4.2000)
č.16(18.4.2000)
č.17(26.4.2000)
č.18(3.5.2000)
č.19(10.5.2000)
č.20(16.5.2000)
č.21(23.5.2000)
č.22(30.5.2000)
č.23(6.6.2000)
č.24(13.6.2000)
č.25(20.6.2000)
č.26(27.6.2000)
č.27(4.7.2000)
č.28(11.7.2000)
č.29(18.7.2000)
č.30(25.7.2000)
č.31(1.8.2000)
č.32(8.8.2000)
č.33(15.8.2000)
č.34(22.8.2000)
č.35(29.8.2000)
č.37(12.9.2000)
č.38(19.9.2000)
č.39(26.9.2000)
č.40(3.10 .2000)
č.41(10.10.2000)
č.42(17.10.2000)
č.43(24.10.2000)
č.44(31.10.2000)
č.45(7.11.2000)
č.46(14.11.2000)
č.47(21.11.2000)
č.48(28.11.2000)
č.49(5.12.2000)
č.50(12.12.2000)
č.51(19.12.2000)
__________

Ročník 9
Rok 1999
__________

č.28 (13.7.1999)
č.29 (20.7.1999)
č.30 (27.7.1999)
č.31 (3.8.1999)
č.32 (10.8.1999)
č.33 (17.8.1999)
č.34 (24.8.1999)
č.35 (31.8.1999)
č.36 (7.9.1999)
č.37 (14.9.1999)
č.38 (21.9.1999)
č.39 (28.9.1999)
č.40 (5.10.1999)
č.41(12.10.1999)
č.42(19.10.1999)
č.43(26.10.1999)
č.44 (2.11.1999)
č.45 (9.11.1999)
č.46(16.11.1999)
č.47(23.11.1999)
č.48(30.11.1999)
č.49 (7.12.1999)
č.50(14.12.1999)
č.51(21.12.1999)
č.52(28.12.1999)

Výsledky kontrolního výboru ukazují především na bývalého starostu
ŽILO SI MĚSTO NAD POMĚRY?

RAKOVNÍK. “Jako vedoucí kontrolního výboru jsem získal informace o tom, že si město žilo nad poměry. Existovalo několik neověřených případů, na základě kterých jsem namátkově provedl kontrolu,” uvádí MUDr. Semerádt a vysvětluje, že občané byli vyzváni k tomu, aby se přihlásili, pokud se na kontrole hospodaření bývalého vedení radnice chtěli podílet. “Namátková kontrola dokladů prokázala několik nesrovnalostí, na základě kterých bychom chtěli požádat zastupitelstvo, aby nařídilo hloubkovou kontrolu,” uvedl pro týdeník Raport vedoucí kontrolního výboru. Dodal, že nedostatky rozdělil do několika bodů.

Rozhovor s Radkem Macháčkem,
technikem České televize
SPÍ POD STOLEM SE ZNĚLKAMI UDÁLOSTÍ A SPORT
U

Mezi redaktory a provozními pracovníkty ČT, kteří nepřestávají konat své povinnosti, byť jejich celé vysílání vidí je v 850 000 domácnostech, je také rakovnický pětadvacetiletý občan Radek Macháček, technik ČT. S jsem hovořila v pátek 5.1.2001 v Rakovníku.

OKRESNÍ ÚŘAD POTVRDIL ZMĚNY NA RADNICI

RAKOVNÍK (ps). Tiskovou konferenci na radnici navštívil výjimečně také přednosta okresního úřadu Ivan Koleňák. Osobně předal novinářům výsledky šetření podnětů, které byly v poslední době adresovány okresu z řad členů rakovnického zastupitelstva.

ÚSPORA ZE ZISKŮ ÚMK

RAKOVNÍK (ps). Vedení radnice ve snaze ušetřit hodlá přehodnotit veškeré smlouvy města na nejrůznější paušální služby. První přišly na řadu smlouvy s městkou firmou ÚMK s.r.o. Rakovník, kde snížením zisku z provozu veřejných záchodků a parkoviště bude ušetřeno z městského rozpočtu 200 tisíc Kč. Úspory by mohl přinést i jiný způsob organizace investic na Tyršově koupaliště. “Do budoucna bude na koupališti investovat výhradně město, nikoliv ÚMK, která je zde pouze provozovatelem,”vysvětluje starosta Václav Pícl.

MAZDU ZVLÁDL, VOLVO NE

HŘEDLE (hlb). Ani Nový rok nezabránil ničemům v páchání trestné činnosti. 1. ledna byla vyslána policejní hlídka z Nového Strašecí do Hředel, kde došlo k poměrně běžnému sporu. Když projížděla dolní část obce, spatřila na vozovce stát červenou Mazdu 323 s pražskou SPZ. Pod přístrojovou deskou se schovával muž.

Vedení města navštíví podniky

RAKOVNÍK (ps). Podle názoru místostarosty Iva Michaličky byla doposud nedostatečná komunikace mezi vedením města a významnými podniky na jeho území. “V nejbližších dnech se hodláme postupně objednat do všech továren v Rakovníku a pohovořit s jejich představiteli. Odezva je zatím příznivá.

Ve sporu s bývalými úředníky rozhodne soud

RAKOVNÍK (ps). Ve čtvrtek se v Praze u krajského soudu uskuteční další líčení ve sporu bývalého tajemníka Františka Kapsy versus Městský úřad Rakovník o údajnou neplatnost výpovědi z pracovního poměru.

Pomozte nemocné dívce!

Ve dnech 7. - 14. ledna 2001 proběhne v České republice již tradiční akce pod názvem Alianční týden modliteb. Čtyři modlitební shromáždění proběhnou rovněž v Rakovníku. Duchovní místních společenství Církve adventistů sedmého dne, Církve bratrské, Církve římsko-katolické a Křesťanského společenství se dohodli, že v rámci těchto shromáždění budou pořádat sbírku na pomoc dívce trpící těžkou nemocí.


Mezi redaktory a provozními pracovníkty ČT, kteří nepřestávají konat své povinnosti, byť jejich celé vysílání vidí jen v 850 000 domácnostech, je také rakovnický pětadvacetiletý občan
Radek Macháček, technik ČT.

Foto Pavel Sklenička

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ INFORMACE Z OKRESU RAKOVNÍK NAJDETE JAKO KAŽDÝ TÝDEN NA STRÁNKÁCH TÝDENÍKU RAPORT.

WB01439_.gif (2254 bytes)

Zajímavé informace z okresu Rakovník najdete i zde:

Oficiální server Rakovnicka
(http://www.rakovnik-info.cz)

WB01439_.gif (2254 bytes)

Vaše ohlasy a dotazy po stránce obsahové směřujte: e-mail: raport@raport.cz
Vaše ohlasy a dotazy po stránce internetového provedení směřujte: e-mail: tcomp@tcomp.cz

Příjem inzerce do tištěného vydání týdeníku Raport směřujte:
Týdeník RAPORT, Ottova 418, Rakovník, 269 01
Tel./fax: 0313/512601

Optimalizováno pro MS Internet Explorer 4.x a Netscape Navigator 4.x (rozlišení 800x600)
Design:
TComp, spol. s r.o., 1998