RAPORT logo ¨¨

ZA PANEM PROFESOREM BRŮŽKEM

Ve čtvrtek ráno 6. ledna roku 2000 všechny dobré lidi opustil pan Zdeněk Brůžek, učitel rakovnického Gymnasia Zikmunda Wintra. Bylo pro něj příznačné, že navzdory svému zdravotnímu stavu, vyšel ještě o slavném rakovnickém Silvestru do ulic, aby se pohledem rozloučil se známými místy, s tvářemi svých milých spoluobčanů. Šťasten, že se přece jenom dočkal nového letopočtu, vzpomněl na cikánskou vědmu, která mu kdysi v mládí prorokovala, že se roku 2000 nedožije. V hloubi duše však připouštěl, že se příliš nemýlila…

Pan Zdeněk Brůžek se narodil v červenci roku 1933 v Předslavicích na okrese Strakonice. Studoval gymnasium a pak, věren rodové tradici, Filosofickou fakultu Karlovy univerzity. Své poslání učitelské zahájil jako vychovatel v Domově výchovy mládeže, u těžkých mladistvých delikventů. To byla tvrdá a významná škola pro budoucího pedagoga. Poznatek, že každý mladý jedinec je osobnost hodná respektu a lásky, si dále potvrzoval na Odborné škole v Libušíně a Základní škole ve Stochově. Od roku 1969 působil na Gymnasiu Zikmunda Wintra a Rakovník se mu stal novým domovem a prostředím, kde bohatě zúročil předchozí zkušenosti.

Dějepis, který miloval, sice učit nesměl, ale výuka českého jazyka a literatury mu dala široký prostor pro jeho pedagogickou a výchovnou aktivitu. V Rakovníku realizoval k radosti žáků představu o jejich umělecké činnosti v souboru uměleckého přednesu. Se svými žáky byl v úzkém kontaktu, citlivě vnímal jejich problémy, ti se k němu obraceli o rady a měli svého pana profesora Brůžka rádi, přestože byl náročný a přísný.

Stále obklopen mladými lidmi a ruku v ruce s nimi, pomáhal na svět listopadové revoluci 1989 v Rakovníku. a vrcholem jeho společenské aktivity byla funkce poslance Federálního shromážděni čs. republiky v letech 1990 - 92. Jednou z jeho posledních radostí bylo setkání členů OF v Rakovníku po deseti letech v loňském listopadu, kde si potvrdil, že lidé mohou spolu vycházet a vzájemně se respektovat, je-li dobrá vůle.

Láskyplné charisma Zdeňka Brůžka se promítlo do života jeho dětí a vnoučat, dotklo se stovek vnímavých žáků a občanů. Přejme si, aby jeho myšlenky vzájemné tolerance, lásky, snášenlivosti a práce pro druhé, došly naplnění v životě nejen jeho žáků.

Marie Procházková


[ Zpět na domovskou stránku ]