Zastupitelstvo města Rakovníka jmenovalo komisi pro vyřešení parkování v centru města. Její členové prosazují čtyři možnosti. Kterou z nich byste preferovali vy?
  • - Modernizaci stávajícího systému závor na vjezdu a výjezdu (popř. výjezdech) s tím, že budka výběrčího by byla nahrazena platebními terminály.
  • 39% (672)
  • - Instalaci parkovacích automatů na Husově náměstí a v dalších ulicích v centru města, kde ještě nejsou. Provoz automatů a kontrolu dodržování režimu ponechat pod městem.
  • 26% (439)
  • - Instalaci parkovacích automatů na Husově náměstí a dalších ulicích v centru města, kde ještě nejsou. Provoz automatů a kontrolu dodržování režimu svěřit soukromé firmě.
  • 16% (279)
  • - Odstranit systém závor a zavést režim výběrčích parkovného, který běžně funguje na mnoha místech, mimo jiné i v Praze.
  • 19% (324)
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.