V době, kdy se město Rakovník potýká s nedostatkem parkovacích míst v centru města a parkování na Husově náměstí je zpoplatněno, se nabízí otázka přehodnotit i stávající využití dvora radnice. Nynější řešení, kdy tato obrovská plocha slouží jen jako vyhrazené parkoviště pro pracovníky městského úřadu, je
  • a) zcela správné. Vždyť i ostatní firmy přece mají svá vyhrazená parkoviště.
  • 37% (189)
  • b) diskriminující. Možnost zaparkovat by zde měli mít i všichni ostatní občané a z úředníků jen přespolní.
  • 16% (82)
  • c) je úplně špatné. Dvůr radnice by vůbec neměl sloužit k parkování, ale měl by být upraven a využit jako odpočinková zóna s možností pořádání kulturních a společenských akcí. Město by současně s touto změnou mělo zkultivovat ostatní parkovací plochy
  • 47% (238)
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.