Co říkáte okolnostem, za jakých byli v rychlém časovém sledu odvoláni respektive rezignovali vedoucí pracovníci dvou krajských zařízení – ředitelka domova seniorů v Rakovníku a ředitel Střední zemědělské školy Rakovník?
  • - Souhlasím se změnami a považuji je za opodstatněné s tím, že podobná kontrola a pořádek by se měly udělat i v ostatních krajských zařízeních.
  • 32% (156)
  • - Veškeré aktivity pana senátora Chládka vítám a podporuji. Konečně politik, za kterým jsou vidět výsledky.
  • 29% (140)
  • - Přikláním se k názoru, že krajský úřad šíří ve svých organizacích atmosféru strachu a že to pan senátor Chládek tentokrát přehnal.
  • 20% (96)
  • - Výhrady mám zejména ke způsobu odvolání ředitelky Domova Na Zátiší a k dosazení bývalého náměstka krajské policie na její místo. Typická ukázka protekce.
  • 9% (45)
  • - Výhrady mám zejména k nátlaku, jaký byl vytvořen na ředitele Střední zemědělské školy.
  • 11% (53)
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.