Které investiční akce nebo projekty by mělo nové zastupitelstvo město Rakovníka preferovat?
 • - Obchvat města
 • 27% (146)
 • - Odstranění závory a její nahrazení parkovacími automaty na náměstí
 • 8% (46)
 • - Rekonstrukce bazénu v moderní akvapark
 • 15% (84)
 • - Rekonstrukce kanalizace na Husově náměstí
 • 6% (31)
 • - Vybudování multifunkčního hřiště pro „street“ sporty
 • 5% (26)
 • - Vybudování velkého odstavného parkoviště pro osobní auta nad Vysokou bránou
 • 2% (13)
 • - Vykoupení domku v Trávnické ulici, rozšíření parkovacích ploch u sokolovny a jejich zpevnění
 • 12% (66)
 • - Vytvoření podmínek pro bytovou výstavbu na Zátiší (nad čistírnou Triton) a nad nemocnicí
 • 9% (47)
 • - Vybudování památníku bitvy u Rakovníka včetně naučné stezky a umístění historických zbraní (podpora turistického ruchu)
 • 8% (44)
 • - Využití dvora radnice jako odpočinkové zóny a multifunčního atria pro pořádání kulturně společenských akcí
 • 7% (40)
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.